Maliarske technológie 1, zadanie: maľba na plátne renesančným postupom s podmaľbou

Krajina ako autoportrét. Maľba krajiny, jej atmosféra a zvolená forma v minulosti často zobrazovala pocity, či osobnosť autora. V tomto prípade si študenti vyberajú námet tak, aby krajina vyjadrovala ich vlastnú osobnosť. Kontúry ich tváre sú napokon zobrazené v hranici medzi podmaľbou a ukončenou farebnou vrstvou. Po technologickej stránke je zadanie skúmaním stredovekej maľby a postupného nanášania olejových lazúr na čiernobielu podmaľbu. Zadanie zahŕňa celý proces výstavby obrazu- objektu- od prípravy podrámu, napnutia plátna, izolácie želatinou, tónovaný šeps, cez podmaľbu a lazúry až ku finálnemu obrazu krajiny. V ukončenej maľbe ostáva časť v štádiu podmaľby, ako náznak autoportrétu. 

 

Viktória Nováková, maľba, 1. ročník

Ľubomíra Horňáková, maľba, 1. ročník

Alexandr Kunak, architektúra

Gabriela Koránová, architektúra, 2. ročník

Júlia Ardamica, maľba, 1. ročník

Nancy Lacová, maľba, 1. ročník

Katarína Gregová, grafika, 3. ročník

Barbara Bezáková, dizajn

Martina Mosejová, maľba, 1. ročník

Adam Hrehor, maľba, 1. ročník

Patrícia Pavlíková, maľba, 1. ročník