Maliarske technológie 3, zadanie 2: vzorkovník farebných pigmentov

Študenti a študentky vytvorili vzorkovník odtieňov olejových farieb. Každý odtieň bol spracovaný vo farebnom prechode od najtmavšej po najsvetlejšiu vrstvu: miešaním s belobou a potom aj rozmývaním v riedkej terpentínovej lazúre. Zároveň dostali študenti ako úlohu vytvoriť miniatúrnu maľbu podľa vlastného námetu len s použitím tejto vybranej farby a beloby. Vzorkovník, aj miniatúra boli vytvorené na drevenom podklade s klasickým šepsom pre drevenú dosku.

Róbert Rabatin, maľba, 2. ročník

 

Maroš Bavoľár, maľba, 2. ročník

Maroš Bavoľár, maľba, 2. ročník

 

Barbora Mézešová, socha, 3. ročník

Barbora Mézešová, socha, 3. ročník

 

Katarína Orság, maľba, 2. ročník

Katarína Orság, maľba, 2. ročník

 

Eva Vaňová, maľba, 2. ročník


Eva Vaňová, maľba, 2. ročník
Patrícia Čechová, socha, 3. ročník

Patrícia Čechová, socha, 3. ročník

Marianna Franková, maľba, 2. ročník

Marianna Franková, maľba, 2. ročník
Maliarske technológie 3, zadanie 1: Akvarel, predloha pre spoločnú nástennú maľbu

Predloha spoločnej nástennej maľby s námetmi študentov

Prvá časť zadania bolo vytvorenie spoločnej predlohy pre nástennú maľbu, ktorá sa má realizovať v ďalšom semestri. Kompozícia je zložená z predmetov, ktoré stratili svoj pôvodný význam, respektíve funkčnú hodnotu. Nachádzajú sa v akomsi medzipriestore, získavajú možno iný, ako pôvodný význam. Predloha bola vytvorená v akvareli s cieľom dosiahnuť efekt tromp l' oeuil: aby maľba vytvorila pomýlila oko a na pozadí bielej steny pôsobila ako skutočnosť: efekt bol umocnený jednotným nasvietením každého z objektov na predlohe. Ďalšie akvarelové skice mali voľne vychádzať z pôvodného predmetu: ale smerujúce k stále väčšej slobode vo vyjadrení, v narábaním s akvarelom (maľba do mokrého), až k slobodnej vlastnej téme.

Sabina Šenkárová, maľba, 2. ročník

Sabina Šenkárová, maľba, 2. ročník


Sabina Šenkárová, maľba, 2. ročník

Róbert Rabatin, maľba, 2. ročník

Róbert Rabatin, maľba, 2. ročník

Róbert Rabatin, maľba, 2. ročník

Katarína Orságová, maľba, 2. ročník

Katarína Orságová, maľba, 2. ročník

Katarína Orságová, maľba, 2. ročník

Marianna Franková, maľba, 2. ročník

Marianna Franková, maľba, 2. ročník

Marianna Franková, maľba, 2. ročník

Marianna Franková, maľba, 2. ročník

Marianna Franková, maľba, 2. ročník

Marianna Franková, maľba, 2. ročník

Marianna Franková, maľba, 2. ročník

Eva Vaňová, maľba, 2. ročník

Eva Vaňová, maľba, 2. ročník

Eva Vaňová, maľba, 2. ročník

Eva Vaňová, maľba, 2. ročník

Eva Vaňová, maľba, 2. ročník

Eva Vaňová, maľba, 2. ročník

Patrícia Čechová, socha, 3. ročník

Patrícia Čechová, socha, 3. ročník

Patrícia Čechová, socha, 3. ročník

Maroš Bavoľár, maľba, 2. ročník

Maroš Bavoľár, maľba, 2. ročník

Maroš Bavoľár, maľba, 2. ročník

Maroš Bavoľár, maľba, 2. ročník

Barbora Mézešová, socha, 3. ročník

Barbora Mézešová, socha, 3. ročník

Barbora Mézešová, socha, 3. ročník

Barbora Mézešová, socha, 3. ročník

 

Maliarske technológie 1, zadanie: maľba na plátne renesančným postupom s podmaľbou

Krajina ako autoportrét. Maľba krajiny, jej atmosféra a zvolená forma v minulosti často zobrazovala pocity, či osobnosť autora. V tomto prípade si študenti vyberajú námet tak, aby krajina vyjadrovala ich vlastnú osobnosť. Kontúry ich tváre sú napokon zobrazené v hranici medzi podmaľbou a ukončenou farebnou vrstvou. Po technologickej stránke je zadanie skúmaním stredovekej maľby a postupného nanášania olejových lazúr na čiernobielu podmaľbu. Zadanie zahŕňa celý proces výstavby obrazu- objektu- od prípravy podrámu, napnutia plátna, izolácie želatinou, tónovaný šeps, cez podmaľbu a lazúry až ku finálnemu obrazu krajiny. V ukončenej maľbe ostáva časť v štádiu podmaľby, ako náznak autoportrétu. 

 

Viktória Nováková, maľba, 1. ročník

Ľubomíra Horňáková, maľba, 1. ročník

Alexandr Kunak, architektúra

Gabriela Koránová, architektúra, 2. ročník

Júlia Ardamica, maľba, 1. ročník

Nancy Lacová, maľba, 1. ročník

Katarína Gregová, grafika, 3. ročník

Barbara Bezáková, dizajn

Martina Mosejová, maľba, 1. ročník

Adam Hrehor, maľba, 1. ročník

Patrícia Pavlíková, maľba, 1. ročník