Maliarske technológie 3, zadanie 1: Akvarel, predloha pre spoločnú nástennú maľbu

Predloha spoločnej nástennej maľby s námetmi študentov

Prvá časť zadania bolo vytvorenie spoločnej predlohy pre nástennú maľbu, ktorá sa má realizovať v ďalšom semestri. Kompozícia je zložená z predmetov, ktoré stratili svoj pôvodný význam, respektíve funkčnú hodnotu. Nachádzajú sa v akomsi medzipriestore, získavajú možno iný, ako pôvodný význam. Predloha bola vytvorená v akvareli s cieľom dosiahnuť efekt tromp l' oeuil: aby maľba vytvorila pomýlila oko a na pozadí bielej steny pôsobila ako skutočnosť: efekt bol umocnený jednotným nasvietením každého z objektov na predlohe. Ďalšie akvarelové skice mali voľne vychádzať z pôvodného predmetu: ale smerujúce k stále väčšej slobode vo vyjadrení, v narábaním s akvarelom (maľba do mokrého), až k slobodnej vlastnej téme.

Sabina Šenkárová, maľba, 2. ročník

Sabina Šenkárová, maľba, 2. ročník


Sabina Šenkárová, maľba, 2. ročník

Róbert Rabatin, maľba, 2. ročník

Róbert Rabatin, maľba, 2. ročník

Róbert Rabatin, maľba, 2. ročník

Katarína Orságová, maľba, 2. ročník

Katarína Orságová, maľba, 2. ročník

Katarína Orságová, maľba, 2. ročník

Marianna Franková, maľba, 2. ročník

Marianna Franková, maľba, 2. ročník

Marianna Franková, maľba, 2. ročník

Marianna Franková, maľba, 2. ročník

Marianna Franková, maľba, 2. ročník

Marianna Franková, maľba, 2. ročník

Marianna Franková, maľba, 2. ročník

Eva Vaňová, maľba, 2. ročník

Eva Vaňová, maľba, 2. ročník

Eva Vaňová, maľba, 2. ročník

Eva Vaňová, maľba, 2. ročník

Eva Vaňová, maľba, 2. ročník

Eva Vaňová, maľba, 2. ročník

Patrícia Čechová, socha, 3. ročník

Patrícia Čechová, socha, 3. ročník

Patrícia Čechová, socha, 3. ročník

Maroš Bavoľár, maľba, 2. ročník

Maroš Bavoľár, maľba, 2. ročník

Maroš Bavoľár, maľba, 2. ročník

Maroš Bavoľár, maľba, 2. ročník

Barbora Mézešová, socha, 3. ročník

Barbora Mézešová, socha, 3. ročník

Barbora Mézešová, socha, 3. ročník

Barbora Mézešová, socha, 3. ročník