Maliarske technológie 3, zadanie 2: vzorkovník farebných pigmentov

Študenti a študentky vytvorili vzorkovník odtieňov olejových farieb. Každý odtieň bol spracovaný vo farebnom prechode od najtmavšej po najsvetlejšiu vrstvu: miešaním s belobou a potom aj rozmývaním v riedkej terpentínovej lazúre. Zároveň dostali študenti ako úlohu vytvoriť miniatúrnu maľbu podľa vlastného námetu len s použitím tejto vybranej farby a beloby. Vzorkovník, aj miniatúra boli vytvorené na drevenom podklade s klasickým šepsom pre drevenú dosku.

Róbert Rabatin, maľba, 2. ročník

 

Maroš Bavoľár, maľba, 2. ročník

Maroš Bavoľár, maľba, 2. ročník

 

Barbora Mézešová, socha, 3. ročník

Barbora Mézešová, socha, 3. ročník

 

Katarína Orság, maľba, 2. ročník

Katarína Orság, maľba, 2. ročník

 

Eva Vaňová, maľba, 2. ročník


Eva Vaňová, maľba, 2. ročník
Patrícia Čechová, socha, 3. ročník

Patrícia Čechová, socha, 3. ročník

Marianna Franková, maľba, 2. ročník

Marianna Franková, maľba, 2. ročník